Vissen

Terwijl de Noordzee overbevist is, geldt dat zeker niet voor de Aziatische Karper in de Mississippi.