Tag Archives: AppTrap

AppTrap

Wanneer je op een Mac een programma wilt verwijderen, zullen veel mensen het programma vanuit de programmafolder naar de prullenbak slepen. Hierdoor wordt het programma verwijderd, maar ondanks dit blijven er altijd ‘property lists’ op je Mac staan. Dit neemt onnodige ruimte in.

AppTrap verwijderd deze ‘onnodige’ lists. Wanneer je een programma verwijderd, vraagt AppTrap of het ook de property lists moet verwijderen.

AppTrap is te downloaden op de site van Onnati